fbpx

Tratăm cu mare seriozitate confidențialitatea clienților noștri și nu vindem niciodată liste ce conțin adrese de e-mail sau alte date cu caracter personal. Informațiile tale personale sunt stocate în siguranță și nu vor fi oferite altor terți fără a te informa. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

Această politică oferă informații despre cum prelucrăm datele tale personale în relație cu compania noastră.

Dacă ești vizitator al site-ului nostru, FronteGroup va prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizezi în cadrul secțiunii de Contact în măsura în care ne contactați în acest fel.

Prelucrăm datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri:

  • pentru comunicarea și consultanța cu privirea la produsele și serviciile oferite de FRONTEGROUP (proiectele de mobilier pe care ni le soliciți);
  • transmiterea de ofertelor de preț și alte informații ce au legătură cu acestea;
  • întocmirea documenteleor ce vizează relațiile de execuție lucrări de mobilier (în scopul procesării, facturării, livrării și pentru orice alte notificări privind starea comenzii, soluționarea problemelor de orice natură referitoare la bunurile sau serviciile achiziționate ulterior procesării comenzii).
  • Stocarea datelor se va face pe durata desfășurării contractului de vânzare și prestări servicii și ulterior încheierii acestuia pentru soluționarea problemelor de orice natură referitoare la bunurile sau serviciile achiziționate;
  • Vom prelucra datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația.

Cazurile în care FronteGroup poate dezvălui datele tale către terțe persoane sau entități ce sprijină activitățile FronteGroup, ori către autoritățile publice centrale/locale, pot fi :

  • firmelor de curierat
  • furnizorilor parteneri ai FronteGroup, ce vă furnizează produse sau servicii conexe (electrocasnice sau alte produse similare)
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de a examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

Furnizarea datelor tale în scopurile mai sus menționate este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, însă va împiedica dezvoltarea unei relații comerciale între dvs și FronteGroup.

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopurile de mai sus, FronteGroup va înceta prelucrarea datelor tale, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia.

NOTĂ! Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru (cum ar fi Facebook, Instagram, YouTube). Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

FRONTEGROUP respectă Regulamentul General UE privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. 2016/679 ( denumit în continuare și „GDPR”) și legislația națională.

Back To Top